Chính sách chất lượng

Với phương châm:              "Hãy tận hưởng sự hoàn hảo"

Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Thái Bình Dương – COPAC cam kết:

1- Xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh và phát triển bền vững. Không ngưng nâng cao chất lượng sản phẩm, nắm bắt quy trình sản xuất kinh doanh hiệu quả, bảo toàn vốn kinh doanh , thỏa mãn tối đa mọi nhu cầu của khách hàng, của thị trường. Tăng cường phân cấp và kiểm tra thực hiện phân cấp trong mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Nâng cao ý thức trách nhiệm cho mọi CBCNV trong toàn Công ty, nâng cao đời sống CBCNV và xây dựng COPAC như một mái nhà chung, trở thành một tập đoàn lớn mạnh.

2- Tập trung nâng cao trình độ nguồn nhân lực với lý tưởng "phát triển-hiệu quả-bền vững" đa ngành nghề, đa lĩnh vực với chất lượng cao nhất.

3- Không ngừng đầu tư xây dựng, nâng cao cải tiến về công nghệ, thiết bị, cải tiến phương cách quản lý nhằm tạo môi trường làm việc mang tính chuyên nghiệp mọi lúc, mọi nơi.

4- Tổ chức Quản lý, Điều hành khoa học mọi phương diện hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vận hành, duy trì và cải tiến thường xuyên hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 nhằm không ngừng nâng cao chất lượng:

+ Quản lý, điều hành

+ Sản phẩm/dịch vụ

+ Đời sống cán bộ công nhân viên

5- Xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu COPAC mọi lúc, mọi nơi.

Liên hệ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ
THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG - COPAC
COPAC SQUARE BUILDING Lầu 3A, 12 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM.
028 3943 4233
© 2017 Copac. Powered by BizMaC