Thông tin liên hệ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ
THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG - COPAC

Địa chỉ: COPAC SQUARE BUILDING Lầu 3A, 12 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM.
Fax: 028 3943 4233

Gửi liên hệ

Liên hệ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ
THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG - COPAC
COPAC SQUARE BUILDING Lầu 3A, 12 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM.
028 3943 4233
© 2017 Copac. Powered by BizMaC