THÔNG BÁO CHIA CỔ TÍCH NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông

  • Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty CP ĐT & XD TM Thái Bình Dương;
  • Căn cứ vào diễn biến phức tạp của đại dịch Covid 19 đã và đang diễn ra năm 2020, năm 2021 và dự đoán của các chuyên gia Covid 19 trong thời gian tới;
  • Căn cứ vào quyết định của Hội đồng quản trị số:  …../QĐ - HĐQT ngày 30/10/2021 về việc giữ lại lợi nhuận năm 2020 để duy trì sản xuất kinh doanh;

   Dịch bệnh Covid 19 bùng phát trên Thế giới và tại Việt Nam từ đầu năm 2020 và ngày càng phức tạp khó lường. Cho đến nay diễn biến của dịch bệnh, và theo cảnh báo của các cơ quan chức năng cho thấy dịch bệnh ngày càng phức tạp khó lường và khó có khả năng chấm dứt sớm.   

       Công ty Copac, cũng như tất cả các doanh nghiệp khác đều chịu những tổn thất nặng nề do dịch bệnh. Nhiều ngành  nghề, nhiều lĩnh vực kinh doanh và một số đơn vị thành viên của công ty như : Khách sạn, nhà hàng, kinh doanh nước uống đóng chai, kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng…v.vvv đã phải ngưng hoạt động, giảm doanh thu, công ty chịu nhiều thua lỗ. Để đảm bảo cân bằng về tài chính, đảm bảo cho việc hoạt động ổn định lâu dài. Copac xin thông báo tới Quý Cổ Đông cho phép chúng tôi giữ lại lợi nhuận năm 2020 và năm 2021 để duy trì sản xuất kinh doanh. Việc này là bất khả kháng do dịch bệnh. Copac sẽ cố gắng sớm ổn đĩnh SXKD để đảm bảo quyền lợi của Cổ Đông.

   Hội đồng quản trị Copac rất mong quý cổ đông thông cảm và chia sẻ cùng Copac để vượt qua thời gian khó khăn này.

   Trân trọng kính chào.                                                     

     

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

   (Đã ký)

    KTS. TRỊNH ĐÌNH THÁI

Download file bên dưới

Biên bản họp HĐQT

Quyết định không chia cổ tức và giữ lại lợi nhuận

 

Download file
Các thông báo khác
Liên hệ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ
THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG - COPAC
COPAC SQUARE BUILDING Lầu 3A, 12 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM.
028 3943 4233
© 2017 Copac. Powered by BizMaC