THÔNG BÁO HỦY NIÊM YẾT CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

THÔNG BÁO

Về việc hủy đăng ký công ty đại chúng

 

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và  Thương Mại Thái Bình Dương – Copac

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG - COPAC

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Copac Square, Số 12 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, TP.HCM

Điện Thoại: 028 3941 1345                          Fax: 028 3943 4233

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304240557 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03/03/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 18/05/2020.

Căn cứ quy định tại điều 36 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luât Chứng Khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán.

Theo công văn số 7399/UBCK-GSĐC ngày 17/12/2020 của Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước, UBCKNN đã chấp nhận hủy đăng ký công ty đại chúng đối với Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại Thái Bình Dương – Copac kể từ ngày 30/10/2020.

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại Thái Bình Dương – Copac thông báo để quý cổ đông được biết.

Trân trọng thông báo!

( Vui lòng download file đính kèm )

Download file
Các thông báo khác
Liên hệ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ
THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG - COPAC
COPAC SQUARE BUILDING Lầu 3A, 12 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM.
028 3943 4233
© 2017 Copac. Powered by BizMaC