Đại hội công đoàn công ty Copac lần thứ 3 nhiệm kỳ 2010 - 2013

18/01/2018

Ngày 14/8/2010 tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương Mại Thái Bình Dương - 12 Tôn Đản, P13, Q4, Tp HCM, Công đoàn Công ty Copac đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2013. Nội dung cơ bản của Đại hội lần này nhằm tổng kết, đánh giá công tác công đoàn nhiệm kỳ 2007 - 2009, từ đó xác định phương hướng và nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2013.

Đại hội công đoàn công ty Copac lần thứ 3 nhiệm kỳ 2010 - 2013

Ngày 14/8/2010 tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương Mại Thái Bình Dương - 12 Tôn Đản, P13, Q4, Tp HCM, Công đoàn Công ty Copac đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2013. Nội dung cơ bản của Đại hội lần này nhằm tổng kết, đánh giá công tác công đoàn nhiệm kỳ 2007 - 2009, từ đó xác định phương hướng và nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2013.

Tham dự Đại hội có đồng chí Trịnh Đình Thái (Bí thư chi bộ Đảng – CTHĐQT – TGĐ Công ty Copac), đồng chí Lý Văn Khả (Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Constrexim Holdings), Lãnh đạo Công ty Copac và Lãnh đạo các đơn vị thành viên và 71 đại biểu đến từ các Công đoàn cơ sở.

BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2007 - 2009 đã nhìn nhận lại toàn bộ kết quả của chặng đường đã qua, nêu ra những bài học kinh nghiệm… đối với công tác Công đoàn của toàn Công ty Copac.
Nhiệm kỳ vừa qua (2007 - 2009) là giai đoạn Công ty Copac có nhiều sự kiện trọng đại, với việc tiến hành cổ phần hóa thành công; lĩnh vực và quy mô hoạt động của Công ty Copac không ngừng được mở rộng. Trong bối cảnh đó, mặc dù còn một số khó khăn, nhưng Công đoàn Công ty Copac đã khẳng định được vai trò của tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào hoạt động quản lý, điều hành và kinh doanh chung của toàn Công ty. Vai trò của Công đoàn được thể hiện qua việc vận động cán bộ nhân viên tự giác hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, hăng hái tham gia các phong trào thi đua, phối hợp với chính quyền làm tốt công tác phát động và khuyến khích sáng kiến cải tiến, nghiên cứu khoa học.

Cũng tại Đại hội, phương hướng nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2013 đã được đề cập. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Công đoàn Công ty Copac sẽ có những thành viên Công đoàn cơ sở mới là Công đoàn Công ty Công ty Copac Thái Thịnh, Công đoàn Công ty Copac Phúc Thịnh, Công đoàn Công ty Copac M&E, Công đoàn khách sạn  Nha trang, Công đoàn Nhà máy Gỗ, tạo tiền đề cho hoạt động công đoàn thêm vững mạnh. Toàn thể đoàn viên Công đoàn Công ty Copac quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công ty, cùng chính quyền tiếp tục thực hiện phương châm “Đồng lòng - Đổi mới - Phát triển”, phấn đấu nâng cao hiệu quả kinh doanh vì lợi ích của cổ đông cũng như của toàn thể công đoàn viên.
Tổ chức Công đoàn nhiệm kỳ mới nhận thấy cần làm tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động. Tiếp tục duy trì thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Hoạt động của Công đoàn phải thể hiện tính chất tương trợ, tương thân tương ái, hỗ trợ giúp đỡ nhau khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. BCH Công đoàn Công ty Copac cần hết sức chú trọng việc quản lý tài chính, tranh thủ sự hỗ trợ của Lãnh đạo Công ty Copac và huy động các nguồn lực có thể để có điều kiện thuận lợi về vật chất cho việc tổ chức các phong trào của Công đoàn…

Các đại biểu cũng đã tham gia bỏ phiếu bầu 9 đồng chí có đủ năng lực vào BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới. BCH Công đoàn Công ty Copac nhiệm kỳ 2010 - 2013 đã ra mắt, hứa trước Đại hội sẽ đóng góp hết sức mình để công tác Công đoàn góp phần đắc lực vào hoạt động kinh doanh cũng như góp phần phát triển văn hóa doanh nghiệp của Công ty Copac.


Các tin khác
Liên hệ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ
THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG - COPAC
COPAC SQUARE BUILDING Lầu 3A, 12 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM.
028 3943 4233
© 2017 Copac. Powered by BizMaC