Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng  06  năm 2020

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 

     Kính gửi:  QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & TM THÁI BÌNH DƯƠNG

-       Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp;

-       Căn cứ vào Điều lệ sửa đổi của Công ty được Đại hội cổ đông thông qua ngày 29/4/2008

 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thái Bình Dương - COPAC trân trọng kính mời Quý cổ đông dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của công ty như sau :

1.   Thời gian: 15 giờ, thứ 6, ngày 26/06/2020.

2.   Địa Điểm:  Đại hội tổ chức họp trực tuyến

        3.  Hình thức: Họp trực tuyến, Zoom meting

Xem chi tiết

Download file
Các thông báo khác
Liên hệ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ
THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG - COPAC
COPAC SQUARE BUILDING Lầu 3A, 12 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM.
028 3943 4233
© 2017 Copac. Powered by BizMaC